De fictieve e-mails (20 oktober 2008) | Joachim De Zutter
Stijn Bekaert typte 20 oktober 2008 op een PC in een gebouw (Pacificatielaan 35, Gent) dat door een bepaalde persoon naar Melina Van Damme een YouTube-video getiteld "You are a whore" in een bericht zou zijn doorgestuurd hoewel dat in werkelijkheid nooit was gebeurd.
Noch de URL naar een YouTube-video met die titel, noch het bericht zelf waren in het dossier terug te vinden.
Stijn Bekaert vroeg toen hulp aan een collega om het woord "whore" te kunnen spellen.
Er bestond ook geen bewijs dat een e-mail account van haar zou zijn gekraakt door de persoon die dat bericht zogezegd zou hebben verzonden. Er werd ook nooit ingebroken in een computer van haar door de man die het bericht zogezegd zou hebben verzonden.

De manipulatie van het gerechtelijk onderzoek ten voordele van Melina Van Damme door de RCCU van Gent bleek ook uit het feit dat een blad werd toegevoegd aan het dossier waarop stond gedrukt dat een in beslag genomen papier met handgeschreven tekst een voorbereidende tekst van een e-mail zou zijn geweest hoewel er geen enkel bewijs bestond dat die tekst ooit door de rechtmatige eigenaar zou worden verzonden.

De partijdigheid van Stijn Bekaert bleek niet alleen uit het feit dat hij valsheden aan het dossier toevoegde. Het onderzoek door Stijn Bekaert werd niet of nauwelijks à décharge uitgevoerd. Dit bleek uit het feit dat de valsheden in de klachten van Melina Van Damme door hem niet werden ontkracht en uit het feit dat hij waarheidsgetrouwe verklaringen ten ontlaste niet aan het dossier toevoegde. Stijn Bekaert bleek gedurende zijn ondervragingen constant onbekwaam om de feiten op te nemen zoals verklaard.

Stijn Bekaert vroeg informatie over Nicanor Verhille, voor wie sedert oktober 2008 op vrijwillige basis een persoonlijke website werd gemaakt op www.summumplus.be.