De partijdigheid van onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys (21 oktober 2008) | Joachim De Zutter
De vooringenomenheid van onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys bleek uit het feit dat hij op 21 oktober 2008 beweerde dat een e-mailaccount van Melina Van Damme door een bepaalde persoon zou zijn "gekraakt". In werkelijkheid had die persoon haar e-mailaccount nooit gekraakt. Jean-Claude Claeys vond het blijkbaar ook niet nodig om zijn beschuldiging te kunnen bewijzen. Jean-Claude Claeys baseerde zich blijkbaar op de verzinsels van Melina Van Damme. In het dossier vinden we geen enkele correspondentie terug met een Microsoft Hotmail-medewerker die een inbraak in een e-mailaccount van Melina Van Damme door de beschuldigde zou kunnen bewijzen. Via welk IP-adres of op welk tijdstip er een inbraak in een Hotmail e-mailaccount van Melina Van Damme door de beschuldigde zou zijn gebeurd dat vinden we nergens in het dossier terug.

Jean-Claude Claeys wou van Philipe Van Peteghem een deskundigenverslag. In zijn verslag beweerde Philipe Van Peteghem onder andere dat een persoon iets totaal anders zou hebben gezegd dan de persoon in werkelijkheid had gezegd. Philipe Van Peteghem werd een charlatan beschouwd.