De verzinsels van Melina Van Damme (>=november 2007 en <=6 oktober 2008) | Joachim De Zutter
Omdat Melina Van Damme tijdens een wandeling in Gent beweerde dat het computerscherm van een tower PC die zich eerder in een woning met adres Denderdreve 144 te Zelzate bevond onbruikbaar was werd een computerscherm (Mirai DML-519N100) overgebracht van de Zandpoortstraat, Gent naar de Kapucijnenham, Gent. Zowel Ivar Van Damme als Marleen Hemerijck waren in de woning aanwezig waar de tower PC zich eerder bevond.

 
De zwarte Ethernet crossover kabel afgebeeld op de bovenstaande foto's werd aan haar in bruikleen gegeven. Met de zwarte kabel werd in haar opdracht - terwijl ze erbij was - de laptop aan de tower PC op haar studentenkamer in een LAN met 2 statische IP-adressen aangesloten en VNC en FTP software op beide computers geïnstalleerd. Hoewel ze de persoon er had proberen toe aan te zetten een RAT te installeren werd daar niet op ingegaan. Tijdens de configuratie van de software kreeg ze de toegangspaswoorden voor de TightVNC en FileZilla FTP server te horen. Er werd gedemonstreerd hoe ze een bestand van haar desktop PC naar haar laptop kon verzenden of vice versa. Aan de instellingen van de internet router werd niets gewijzigd door de persoon die ermee de VNC en FTP software had gedownload via een witte Ethernet kabel die door haar via de trap werd aangedragen. Toen de UTP-kabel aan haar laptop werd aangesloten viel op dat een RJ45-poort aan de zijkant van de laptop uitschuifbaar was, en dat een UTP-kabel in die poort enkel verticaal kon worden aangesloten. Er werd door die persoon niks ingesteld om port forwarding naar minstens één van de bovenvermelde computers mogelijk te maken. Die persoon beschikte niet over een paswoord om de router te configureren. Volgens Melina Van Damme was het niet mogelijk om via Wi-Fi met de router te communiceren. De TightVNC software minimaliseerde zich naar een icoon in het systeemvak rechts onderaan het scherm, zodat zichtbaar was wanneer deze software actief was. De software was ook in de lijst van geïnstalleerde software in het configuratiescherm terug te vinden. Achteraf telefoneerde ze naar een gsm om hulp om de netwerkinstellingen te wijzigen zodat een computer niet langer statische IP-adressen zou gebruiken. Toen de geleende UTP-kabel werd teruggevraagd kwam ze met een witte UTP-kabel, uiteindelijk gaf ze de geleende zwarte UTP-kabel terug. In een klacht bij de politie verklaarde Melina Van Damme op 6 oktober 2008 letterlijk "verder kan ik jullie ook vertellen dat ik zo'n 3 weken geleden heb ontdekt dat er backdoors (virussen) op mijn computer aanwezig zijn". Op welke indicator(s) ze zich baseerde om tot dergelijke conclusies te komen blijft onduidelijk. Van een computer virus of een backdoor voegde ze bij haar klacht geen enkel bewijs (screenshot virusscanner? naam virus/backdoor? bestandslocatie? bestandsgrootte? hash?). De man van wie ze de zwarte kabel afgebeeld op de bovenstaande foto's had mogen lenen en die nooit een virus op haar computer had gezet maakte geen enkele IP-verbinding met server software op de bovenvermelde laptop noch de bovenvermelde tower PC zonder fysiek in de studentenkamer (Kapucijnenham, Gent) waar ze verbleef aanwezig te zijn. Ze voegde bij haar klacht geen server log van de FTP server software met bewijs dat er ooit een verbinding mee was gemaakt vanaf een IP-adres buiten de privé-adresruimte. Volgens Stijn Bekaert (bekaerts@telenet.be, geboren op 6 september 1984) beweerde Melina Van Damme dat haar e-mailaccount amaryllisken@hotmail.com en amaryllis_84@hotmail.com door een bepaalde persoon was "gehacked" (sic). Dat die persoon ooit een e-mailaccount van haar had gehackt kon echter niet worden bewezen. Op 6 oktober 2008 verklaarde ze bij de politie dat ze haar e-mailaccount amaryllisken@hotmail.com ondertussen zelf had gedeactiveerd. We hebben ook nog geen enkel bewijs gezien waaruit zou blijken dat tussen 1 januari 2008 om 0u00 en 6 oktober 2008 om 9u59 door die persoon in een woning met woonadres Denderdreve 144 te Zelzate een computer zou zijn gehackt. Dat die persoon de website van het Pentagon zou hebben gehackt daar hebben we ook nog geen enkel bewijs van gezien. Ze insinueerde dat er door een bepaalde persoon punten waren vervalst hoewel dat in werkelijkheid nooit was gebeurd en zonder dat ze er enig bewijs van kon leveren. Ze liet in de bovenvermelde klacht opnemen dat een eerdere klacht die ze "eind augustus, begin september" probeerde in te dienen niet door de politie werd opgenomen omdat ze blijkbaar bepaalde zaken had beweerd die ze onvoldoende kon bewijzen.