Ivar Van Damme zijn klacht zonder bewijs (ingediend 13 april 2011) | Joachim De Zutter
Ex-rijkswachter Ivar Van Damme (geboren te Assenede op 31 januari 1957, overleden 22 september 2014) diende een klacht met burgerlijke partijstelling in waarin hij beweerde slachtoffer te zijn geweest van laster en eerroof. Bij zijn klacht leverde hij geen enkel bewijs dat hem een feit zou zijn ten laste gelegd dat zijn eer kon krenken of hem aan openbare verachting kon blootstellen. Ivar Van Damme vroeg een schadevergoeding. De man liet zich bijstaan door een advocaat. De correctionele rechtbank verklaarde zich onbevoegd om enig gevolg te geven aan Ivar Van Damme zijn eisen.

Volgens een familielid waren Marleen Hemerijck en Ivar Van Damme niet gelukkig getrouwd en hadden de twee dikwijls ruzie. Marleen Hemerijck overleed op 16 februari 2010 op 48-jarige leeftijd aan een natuurlijke doodsoorzaak.

Volgens vervangend korpschef Luc Van Peteghem was Ivar Van Damme in januari 2013 nog steeds wijkinspecteur in de politiezone regio Puyenbroeck. Luc Van Peteghem werd vervangend korpschef nadat korpschef Koen Eeckhaut - voordien korpschef van Ivar Van Damme - werd geschorst. Luc Van Peteghem en Koen Eeckhaut maakten in 2008 met Peter De Wolf deel uit van de zonale veiligheidsraad. Zijn vervanger Koen Van Poucke die in de periode van februari 2009 tot december 2010 deel uitmaakte van de FCCU en voor de politiezone Puyenbroeck werkte sedert januari 2011, werkte minstens in september 2012 aan een project met Stijn Bekaert.

Ivar Van Damme ging in 2013 met pensioen. Op een foto van Ivar Van Damme die dateert van voor april 2013 stond ook Dominique Van Laere. Ivar Van Damme overleed op 57-jarige leeftijd aan een natuurlijke doodsoorzaak. Zijn broer noemde zich online Norbert de Strandkruier (strandkruier@gmail.com).