Joost Vanderdeelen en Lise Eelbode weigeren beledigingen en valsheden van schamper.ugent.be te verwijderen (28 september 2010, 4 december 2010) | Joachim De Zutter
Op 28 september 2010 werd een e-mail gestuurd naar een aantal Schamper medewerkers:
Date: Tue, 28 Sep 2010 08:00:13 +0200 ...
To: Lise.Eelbode@UGent.be, Anemoon.Soete@UGent.be, Laurens.Lavrysen@UGent.be, root@schamper.ugent.be
Subject: tweede mail omtrent verwijten op schamper.ugent.be
[...]

Geachte,

ik stuurde reeds een mail [...], zonder reactie.

Op uw site staan berichten die mijn eer en goede naam aanranden.

Het gaat over de reacties op het artikel "oude wijn in nieuwe zakken" geschreven door Laurens Lavrysen.

[...]

Ik ben geen pooier, idioot, charlatan, enz... Ik ben ook niet troebel van geest, enz...
Deze persoonlijke verwijten worden dus best zo snel mogelijk van uw site verwijderd.
Joost Vanderdeelen (joost.vanderdeelen@gmail.com, schamper@schamper.ugent.be) mailde als reactie het volgende:
From: Schamper <schamper@schamper.ugent.be>
Date: Tue, 28 Sep 2010 18:49:05 +0200
Received:
...
from mail-qw0-f43.google.com (mail-qw0-f43.google.com [209.85.216.43]) 
(Authenticated sender: jvdrdeel) by smtp2.UGent.be (Postfix) with ESMTPSA
...
"Verder brengen wij ook geen censuur aan in de commentaren. Enkel wanneer 
sprake is van juridisch strafbare inhoud (van negationisme, xenofobie, 
kinderporno, laster en eerroof etc.) verwijderen wij commentaren. Ook 
commentaren die als lasterlijk kunnen beschouwd worden, halen wij op 
verzoek weg. De commentaren die u aanhaalt zijn echter loutere 
scheldproza, iets wat -- spijtig genoeg -- onder de vrijheid van 
meningsuiting valt.

Met vriendelijke groeten,
De kernredactie"
Via Inge Moyson van de juridische dienst van de universiteit van Gent kwam 2 december 2010 aan het licht dat Schamper verschillende klachten ontving omtrent de bedenkelijke inhoud van hun website:
...
Received: from XMAIL01.UGent.be ([157.193.71.139]) by xhubt2.UGent.be
 ([157.193.71.143]) with mapi; Thu, 2 Dec 2010 10:09:31 +0100
From: Inge Moyson ...
To: "lise.eelbode@UGent.be" <lise.eelbode@UGent.be>
...
Date: Thu, 2 Dec 2010 10:09:30 +0100
Subject: FW: tweede mail omtrent verwijten op schamper.ugent.be
"Beste,

Hierbij forward ik u onderstaande e-mail d.d. 30 november jl." ...

Klaarblijkelijk betreft het hier een klacht die (andermaal) betrekking heeft op het artikel "Oude wijn in nieuwe zakken". Onmiddellijk hierna forward ik u de (interne) e-mail correspondentie die in het verleden hieromtrent verstuurd werd en waarbij (bepaalde) commentaren van de website werden gehaald aangezien "ze inderdaad te ver over de schreef gingen en te persoonlijk waren", weliswaar op vraag van een andere persoon (dhr. Marc Van Beveren).

Ik vermoed dat huidige klacht" ... "gelijkaardig is en op dezelfde wijze kan behandeld worden ? Graag uw gemotiveerde visie hieromtrent ? Het is immers duidelijk dat de UGent als ISP (inderdaad) bepaalde verantwoordelijkheden heeft...

Met vriendelijke groeten,
Inge Moyson, juridisch adviseur
Afdeling Juridische zaken
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 264.31.40
Fax + 32 (0)9 264.42.98"

Lise Eelbode <eelbodelise@gmail.com> reageerde op 4 december 2010 via e-mail met de volgende "uitleg":

"Vorig jaar hebben wij inderdaad enkele commentaren over dhr. Marc Van Beveren van de website gehaald. De reden hiervoor was dat dhr. Van Beveren in deze commentaren van bepaalde zaken werd beschuldigd, zoals de bewering" ...
"Aangezien de commentaren eventueel als laster bestempeld konden worden, adviseerde professor Voorhoof ons om ze te verwijderen en hebben we zijn advies gevolgd." ...
"Wat de aantijgingen van dhr. De Zutter betreft, zijn wij van mening dat er geen reden is om commentaren van de site te verwijderen. Een korte analyse van de commentaren in kwestie (die overigens terug te vinden zijn in bijlage) leert het volgende:
- Een deel van de verwijten die volgens dhr. De Zutter zijn eer en goede naam aanranden, zijn gericht aan iemand die onder het pseudoniem 'anonieme lafaard' op het forum reageerde (in concreto de verwijten 'pooier', 'psychopaat' en 'gestoord') of worden eenvoudig niet teruggevonden (in concreto het verwijt 'troebele geest').
- Bij twee andere commentaren (in concreto de verwijten 'piemel' en 'idioot') wordt enkel de naam 'Joachim' vermeld, zonder achternaam.
- De overige verwijten, die wel voor- en achternaam van dhr. De Zutter vermelden, kunnen volgens ons hoogstens als 'scheldproza' geïnterpreteerd worden en niet als eerroof en laster."
...
"Hoofdredacteur Schamper 2010-2011
Gsm: 0479/68 94 60"

Volgens Lise Eelbode zou Dirk Voorhoof hebben beweerd dat een juridische veroordeling voor wat op hun site stond onwaarschijnlijk was.

Lise Eelbode vond het blijkbaar normaal dat een persoon in de reacties op een artikel op schamper.ugent.be ervan beschuldigd werd een Bulgaarse pooier te zijn hoewel niet kon worden bewezen dat die persoon ooit een Bulgaarse pooier was geweest. Die leugen alsook andere leugens werden gedurende jaren door geen enkele schamper medewerker van hun website verwijderd na verschillende verzoeken daartoe. Ook allerlei verwijten zoals "perverse geest" enz... bleven er gedurende jaren staan. Zelfs na een tussenkomst door de privacycommissie in 2013 weigerden de schamper medewerkers alle persoonsgegevens en valse gegevens met betrekking tot een persoon in de reacties op hun website te corrigeren en/of te verwijderen. De software op hun website vulde automatisch pseudoniem "anonieme lafaard" in voor berichten die werden geplaatst zonder een naam in te vullen. Lise Eelbode beweerde dat ze het verwijt omtrent de 'troebele geest' niet kon terugvinden hoewel letterlijk op hun site stond: "Wat weet jij nu weeral van duidelijkheid? Je geest is zo troebel als de kunstwerken van" ...

Laurent Werbrouck die werkte in de afdeling juridische zaken aan de UGent schreef in een e-mail d.d. 12 oktober 2012 : "Niettegenstaande Schamper wordt aangeduid als "het studentenblad van de Universiteit Gent", heeft de UGent geen inspraak in het beleid, de redactie en de werking van Schamper, laat staan in wat er op de website van Schamper staat, blijft staan, wordt weggenomen, etc."

Inge Moyson van de afdeling juridische zaken van de UGent schreef in een e-mail d.d. 7 juni 2013 dat Schamper heeft bevestigd de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor het laten staan van de beledigingen en valsheden op hun website.