Hindernissen bij het opzeggen van mijn overdreven duur Mobistar My10 abonnement | Joachim De Zutter
Rond 24 november 2008 werd mij via een GSM-gesprek vanwege een Mobistar televerkoopster een Mobistar My10 abonnement aangesmeerd. Het abonnement dat volgens het gesprek 10 euro per maand zou kosten en volgens hun berekeningen goedkoper zou zijn dan de prepaid kaart die ik had maar het in werkelijkheid niet was zou lopen voor 24 maanden (2 jaar) tot 24 november 2010. (misleiding consument, oneerlijke handelspraktijken)
Het opzeggen van een dergelijke verbintenis kon volgens de Mobistar klantendienst niet telefonisch/online gebeuren zoals ze werd aangegaan maar enkel via een aangetekend schrijven waarbij de opzeggingskosten volgens een Mobistar medewerkster van de klantendienst vóór 24 november 2010 niet meer zouden zijn geweest dan 150 euro (!). Mobistar eist dan namelijk een schadevergoeding omdat ze vinden dat ze slachtoffer zijn van contractbreuk. Op hun website schreef Mobistar dat die opzegvergoeding gelijk zou zijn aan het totaal van de nog te betalen bedragen tot de einddatum van de 24 maanden, met een maximum van 150 euro.
Om het adres te bemachtigen naar waar de aangetekende brief (modelbrief voor het opzeggen van een Mobistar contract) zou moeten worden verstuurd, dient men blijkbaar het nummer te bellen dat op de factuur vermeld staat, om een nog ander adres (klantendienst Mobistar NV/SA, Postbus 950, 1140 Brussel) te verkrijgen dan het adres op de factuur zelf.
Na 24 november 2010 werd naar Mobistar gebeld om het stilzwijgend verlengd abonnement stop te zetten. Volgens een persoon van de klantendienst was een aangetekend schrijven niet meer nodig omdat volgens haar het contract reeds was afgelopen. Diezelfde persoon wist me ook te vertellen dat men mij nog eens op het GSM-nummer in kwestie zou contacteren om alles in orde te brengen, wat ze niet deden binnen een redelijke termijn.
Toen de klantendienst 4 juli 2011 nogmaals werd gebeld beloofden ze mij zeker op de GSM te bellen in de loop van de week van 4 t.e.m. 8 juli 2011.
Op donderdag 7 juli 2011 rond 11 uur werd door Martine van Mobistar in een voicemail het volgende bericht achtergelaten: "U contacteerde ons omdat u uw abonnement zou willen stopzetten. Wij kunnen dat doen vanaf dat wij een aangetekend schrijven van u ontvangen hebben." De domiciliëringsovereenkomst met Mobistar werd bij de bank alvast 7 juli 2011 stopgezet.
Op 8 juli 2011 werd voor meer dan 5 € een nationale aangetekende zending verzonden waarin werd gevraagd het abonnement met onmiddellijke ingang stop te zetten met vermelding van het betreffende klantnummer. Volgens de E-tracker op de site van bpost werd de nationale aangetekende zending uitgereikt op 11 juli 2011 om 6:21.
Vrijdag 15 juli werd in de namiddag naar de klantendienst gebeld om te peilen hoe het stond met het stopzetten van mijn abonnement. De Mobistar medewerkster beweerde dat de aangetekende zending nog niet op de juiste plaats was ontvangen. Ze wist mij ook te vertellen dat het abonnement automatisch zou worden omgezet naar een herlaadkaart wanneer dat het geval zou zijn. Ze beweerde dat men contact zou opnemen. Er gebeurde niks.
Vrijdag 22 juli werd in de namiddag naar de klantendienst gebeld om te peilen hoe het stond met het stopzetten van mijn abonnement. Danielle schakelde mij door naar Yvonne. Yvonne beweerde dat ze het stopzetten van het abonnement ging doorgeven aan de administratie. Om het stopzetten van het abonnement te vergemakkelijken werd aan Yvonne meegedeeld dat een overschakeling naar een Tempo herlaadkaart of nummerbehoud zelfs niet meer nodig was. Ze beweerde dat men nog contact zou opnemen.
Vrijdag 29 juli ging ik naar de Mobistar winkel in Eeklo waar ik vroeg om het abonnement stop te zetten. De verkoopster zei dat dit via een aangetekend schrijven moest gebeuren. Ik zei dat reeds een aangetekend schrijven werd verzonden. Ze beweerde niks meer te kunnen doen dan het bewijs van de aangetekende zending door te faxen naar Mobistar om te weten te komen hoe het stond met het stopzetten van het abonnement.
Vrijdag 29 juli werd naar de klantendienst gebeld om te peilen hoe het stond met het stopzetten van mijn abonnement. Patricia beweerde dat op 22 juli mijn aangetekend schrijven door de juiste dienst was ontvangen maar dat het stopzetten van het abonnement nog steeds in behandeling was.
Vrijdag 5 augustus werd naar de klantendienst gebeld om te peilen hoe het stond met het stopzetten van mijn abonnement. Er werd beweerd dat het abonnement zou worden stopgezet op 12 augustus. Ze beweerde dat men hieromtrent nog contact zou opnemen.
Woensdag 10 augustus werd van Mobistar een SMS ontvangen met daarin: "Beste klant, de migratie van uw abonnement naar een Tempo kaart werd uitgevoerd."
22 september 2011 werd van Mobistar een brief ontvangen waarin werd gedreigd al dan niet gerechtelijke stappen te ondernemen omdat ze na de stopzetting van het abonnement vaststelden dat ze geen betaling mochten ontvangen. Men zou het dossier overdragen aan hun partner, Intrum Justitia NV te Gent. Bij Intrum Justitia NV werden maar liefst 77 euro niet nader gespecificeerde kosten bijgerekend. Door Intrum Justitia NV werd gedreigd met het adviseren van een civiele procedure. Dat zou een dubieus advies zijn, vermits zelfs de factuur van Intrum Justitia NV waar 77 euro te veel werd aangerekend werd betaald. Op het internet zijn verschillende klachten terug te vinden omtrent incassobureau Intrum Justitia NV, een bedrijf dat er na de valsheid van de telefonisten van Mobistar met hun buitensporige kosten nog een schepje bovenop doet.

Test-Aankoop maart 2012: Proximus, Mobistar en Base te duur

HLN 14 juni 2012: Ombudsdienst krijgt meeste klachten over Mobistar
http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1453807/2012/06/14/Ombudsdienst-krijgt-meeste-klachten-over-Mobistar.dhtml

Ook problemen in Wallonië met Mobistar My5:
http://forum.astel.be/showthread.php/136892-mobistar-my5

GVA 21 december 2015: Test-Aankoop: "Buitensporige kosten voor late betalers moeten ingeperkt worden"
http://www.gva.be/cnt/dmf20151221_02031518/buitensporige-kosten-voor-late-betalers-moeten-ingeperkt-worden