Norbert Van Damme insinueerde inbraken (sedert <=17 juli 2008 22:25) | Joachim De Zutter
Norbert Van Damme was volgens het overlijdensbericht van Ivar Van Damme de broer van Ivar Van Damme, en Melina Van Damme zijn nicht.

Via een kotgenoot van Melina Van Damme genaamd Sam Van Renne werd vernomen dat Melina Van Damme niet op haar kotadres maar elders overnachtte. Sam Van Renne wou blijkbaar niet meedelen bij wie dat was.

Zaterdag 12 juli 2008 kwam geen antwoord toen Melina Van Damme zelf werd gevraagd bij wie ze had geslapen die nacht.

Woensdag 16 juli 2008 beweerde ze in een klacht bij de politie dat ze die dag moeite had om in de mailbox van haar computer te geraken.

Strandkruier <strandkruier@gmail.com> verzond donderdag 17 juli 2008 22:15:13 +0200 naar 5 nieuwsgroepen (be.providers,be.misc,be.burgerrechten,be.comp.security,be.comp.internet) in een bericht getiteld "Hacking" (klik hier voor een kopie) omtrent een vrouw uit zijn naaste omgeving: "Zij vermoedt heel sterk, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat een ex-vriend regelmatig "inbreekt" op haar pc als zij op het Web gaat." Volgens hem zou dat eventueel zijn gebeurd "door middel van tersluiks geïnstalleerde spyware op haar pc (eventueel geinstalleerd nadat zij een besmette e-mail van haar ex-vriend opende)". Hij beweerde dat de politie daarover verwittigd zou zijn geweest. Volgens hem was haar internetprovider Skynet.

Op vrijdag 18 juli 2008 20:22:37 +0200 beweerde Norbert:
[...]
"Er zijn nu -en dat is inmiddels uitgezocht- een aantal mensen die dingen te weten gekomen zijn over deze dame, die heel persoonlijk waren en zich enkel op haar pc bevonden, zoals gegevens uit haar dagboek. Nu vraag ik u hoe zoiets mogelijk is als de verhouding van de dame met deze hacker al een hele tijd niet meer bestaat, en hij heeft zelfs nooit echt zelf op haar pc gewerkt."
[...]
"Stel, dat ik er vanavond in slaag om op uw pc door te dringen en daar persoonlijke dingen ga lezen die ik vervolgens uitstrooi over alle e-mailadressen die ik op uw pc aantref?" [...] "het is zoiets dat nu in werkelijkheid gebeurt."

Op dinsdag 22 juli 2008 22:47:57 +0200 beweerde Norbert:
[...]
"We kunnen rustig stellen dat zijn acties voortvloeien uit een mislukte liefdesaffaire, maar daarom zijn ze er niet minder onverkwikkelijk om. Familie en vrienden van haar zijn nu dingen over de dame te weten gekomen (rechtstreeks via e-mail) die nooit hadden kunnen uitlekken zonder in te breken op haar pc. Wat zij U zou kunnen vertellen is zeer, zeer griezelig."
[...]

Op 7 augustus 2008 beweerde Norbert dat de man "geflipt" is en "met zijn kloten denkt". Hij liet zich via nieuwsgroepen geregeld opmerken met dergelijk verbaal geweld en vulgair taalgebruik.

Van de bovenvermelde "besmette e-mail" of "spyware" ontbreekt nog steeds elk bewijs. Via welk IP-adres of op welke datum dat minstens 1 van de bovenvermelde inbraken zogezegd zou zijn gepleegd hebben we nog nergens kunnen vernemen. Welke "persoonlijke dingen" er zogezegd zouden zijn gelezen afkomstig van een computer van Melina Van Damme blijft onduidelijk.

Toen een persoon voor de bovenvermelde feiten bij wijkagent Marc Lippens een klacht tegen Norbert Van Damme wegens laster en eerroof wou indienen, wou hij de klacht niet onmiddelijk opnemen en liet hij de persoon terugkeren. Marc Lippens beweerde dat hij een IP-adres van de dader nodig had. De dag erna beweerde Marc Lippens dat Norbert Van Damme zich schuldig zou hebben gemaakt aan lasterlijke aantijgingen. Er diende een bijkomende verklaring te worden afgelegd om de feiten te herkwalificeren naar laster en eerroof.

Norbert verzond zijn berichten blijkbaar via Forte Agent 1.93/32.576 English (American).

Nadat de klacht was ingediend beweerde Norbert in mei 2016 dat hij van geen enkele politie-inspecteur, noch van enig andere gerechtelijke instantie een dagvaarding voor ondervraging had ontvangen.

Norbert Van Damme publiceerde op https://sites.google.com/site/strandkruier dat strandkruier@gmail.com zijn adres is en dat hij geboren was op 15 april 1953.

De Oost-Vlaamse politie is blijkbaar onbekwaam om Norbert Van Damme als dader te identificeren.