Omruiling beleggingsfondsen | Joachim De Zutter
Beleggers in fondsen kunnen vaak de effecten uit een compartiment van een bevek gemakkelijk en met geringe kosten omzetten in effecten van een ander compartiment (zonder betaling van uitstapkosten en instapkosten door verkoop en aankoop). Het is bijvoorbeeld mogelijk een KBC Equity Fund met kapitalisatie om te ruilen naar een ander KBC Equity Fund met uitkering van dividenden. Bij omruiling gaat er ~1% beurstaks af van de waarde van het om te ruilen fonds. Volgens een KBC bankdirecteur is het niet mogelijk een omruiling te doen naar een ander fonds wanneer het om te ruilen fonds (of de om te ruilen fondsen) een lagere waarde heeft dan het te verwerven fonds (of de te verwerven fondsen) en men het verschil zou bijbetalen.