Bepaalde ad hominems vanwege Laurens Lavrysen in zijn onderstaande reacties werden verwijderd.

Joachim:
Via de [...] website verscheen onder een artikel van u de laster dat ik een Bulgaarse pooier zou zijn zonder dat daar evenwel een bewijs voor bestaat. U bent daar wellicht op de hoogte van vermits u zelf reacties plaatste. Er werden ook berichten in mijn naam geplaatst die naar alle waarschijnlijkheid niet afkomstig zijn van iemand die mijn naam draagt (valse naamdracht). Ik werd in de reacties ook beledigd waarvoor reeds klacht werd neergelegd bij de politie, doch de RCCU van Gent beweerde tot heden niet in staat te zijn de verantwoordelijken daarvoor te kunnen identificeren. Vindt u het normaal dat zulke valsheden op die site onder uw artikel blijven staan ?

Laurens Lavrysen, maandag 3 december 2012 16:08:
[...] Ten eerste heb ik niets te maken met die belachelijke commentaren op die website, noch met die valse beschuldigingen, noch met de commentaren onder een valse naam. Beide vond ik misplaatst. Ten tweede was ik niet de moderator van de Schamperwebsite. Ik kon dus niets beslissen over het al dan niet verwijderen van commentaar onder mijn artikels. Dat was een beslissing die door de toenmalige kernredactie (hoofdredacteur en coördinator) werd genomen. Als ik me niet vergis heeft de toenmalige kernredactie ook op een gegeven moment beslist om al die commentaren van de website te halen, juist omdat het uit de hand was gelopen [...]

Joachim, dinsdag 4 december 2012 11:39:
Laurens,

Kunt u de volledige naam geven van de 2 personen (hoofdredacteur en coördinator) die volgens u op een gegeven moment beslisten om al die commentaren van de website te halen, hoewel ze er in december 2012 nog steeds staan ?

Laurens Lavrysen, dinsdag 4 december 2012 11:50:
[...] Als ze er op dit moment nog staan, kan je best contact opnemen met de huidige hoofdredacteur (Joost Depotter) en coördinator (Esther Sevens). [...]

Joachim, dinsdag 4 december 2012 14:22:
Ik vroeg de volledige naam te geven van de 2 personen (hoofdredacteur en coördinator) die volgens u op een gegeven moment beslisten om al die commentaren van de website te halen, hoewel dat niet gebeurde.

Laurens Lavrysen, dinsdag 4 december 2012 15:32:
Zoals gezegd, neem contact op met de huidige kernredactie. Als zij vinden dat je daarvoor doorverwezen moet worden naar de vroegere kernredactie, zullen zijn [sic] dat wel doen. Ik heb daar helemaal niets mee te zien en ben helemaal niet van plan namen of contactgegevens door te geven als de huidige kernredactie dat niet ok vindt.

Joachim, dinsdag 4 december 2012 16:12:
Ik stel u nogmaals de eenvoudige vraag: wat is de volledige naam van de 2 personen (hoofdredacteur en coördinator) die volgens uw eerder bericht op een gegeven moment beslisten om al die commentaren van de website te halen, hoewel dat niet gebeurde.

Laurens Lavrysen, dinsdag 4 december 2012 16:15:
Ik heb geen enkele reden om jou vriendelijk te helpen [...] jouw paranoïde gedrag [...] Zoals gezegd, neem contact op met de huidige kernredactie, zij zijn bevoegd om zich daarmee bezig te houden. [...] Neem gewoon contact op met de personen die er nu iets aan kunnen doen, dat is de normale gang van zaken.

Joachim, dinsdag 4 december 2012 16:19:
De normale gang van zaken zou zijn dat het al lang verwijderd was.

Laurens Lavrysen, dinsdag 4 december 2012 16:20:
Kan me niet schelen, zoals gezegd, dat zijn mijn zaken niet. [...]